משרד עורכי דין פרידמן-נאמן 03-5460707


משרד עורכי דין פרידמן-נאמן

יעוץ משפטי

בעמוד זה  ניתן למצוא מספר "טיפים" בתחומי משפט מגוונים:

אין באמור בדף זה כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור להלן, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי.

זכרו! מי שאינו יודע את זכויותיו - משול למי שאין לו זכויות והוא לא יוכל ליהנות מהן, דבר שבמקרים רבים גורר הפסדים כספיים ואחרים שלא לצורך.

כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובשים לב כי האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות. כל הפועל עפ"י "הטיפים" המפורטים להלן בלבד מבלי להיוועץ בעו"ד, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד משרד עו"ד פרידמן-נאמן.

לייעוץ משפטי נוסף, ניתן לפנות למשרד עורכי-דין פרידמן-נאמן.